Święto jakości dydaktycznej!

Zdjęcie

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów i swoim serdecznie zapraszam Państwa na kolejną IV już edycję Dni Jakości UMP, które odbędą się w dniach 3-4 lipca 2023 r. Pierwszy dzień przeznaczony jest na wykłady ukierunkowane tematycznie na potencjał i rozwój nauczycieli akademickich oraz szeroką dyskusję o aktualnych problemach i wyzwaniach edukacji medycznej. Zapraszamy do rozmów na temat wprowadzonej na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu ścieżki awansu dla pracowników dydaktycznych.

W ramach tegorocznej edycji Dni Jakości planowane jest przeprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje dydaktyczne obecnych i przyszłych nauczycieli akademickich w szczególności związanych z wykorzystywaniem i udoskonalaniem nowoczesnych technik kształcenia.

Spotkania odbędą się pod patronatem JM Rektora Uniwersytetu Medycznego - prof. dra hab. Andrzeja Tykarskiego. 

Zapisy na warsztaty oraz wykłady są prowadzone na platformie pOLAT. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

Uczestnicy Dni Jakości UMP otrzymają certyfikaty potwierdzające nabycie odpowiednich kompetencji.

Z serdecznym pozdrowieniem,
prof. dr hab. Małgorzata Kotwicka
Prorektor ds. Dydaktyki

Logotypy

IV edycja Dni Jakości realizowana jest w ramach Projektu „Kształcenie, kompetencje, komunikacja i konkurencyjność - cztery filary rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, zgodnie z umową o dofinansowanie nr POWR.03.05.00-00-Z084/17-00

Aktualności

Kontakt

Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
Centrum Stomatologii (II piętro, pokój D205)
ul. Bukowska 70
60-812 Poznań
tel.: 61 854-75-00 / 854-75-38
e-mail: dzienjakosci@ump.edu.pl

Logo

Logo Jakość UMP

Organizatorzy

» Biuro Obsługi Prorektora ds. Dydaktyki
» Dział Promocji i Karier